نویسنده = حسین اورکی
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر آبیاری محدود بر صفات مورفولوژیکی در هیبریدهای آفتابگردان

دوره 2، شماره 1، فروردین 1389، صفحه 28-33

ایرج اله دادی؛ حسین اورکی؛ فتانه پرهیزکار؛ حمید ایران نژاد؛ رضا باقری