کلیدواژه‌ها = زئولیت
تعداد مقالات: 3
1. ارزیابی واکنش گیاه کلزا به مقادیر نیتروژن و رژیم های رطوبتی در شرایط کاربرد و عدم کاربرد زئولیت

دوره 3، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 296-306

امیر حسین شیرانی راد؛ امین مرادی؛ توفیق طاهرخانی؛ کوروش اسکندری؛ اصغر نظری گلشن


2. تاثیر مقادیر نیتروژن و زئولیت بر صفات زراعی گیاه کلزا در شرایط تنش خشکی

دوره 3، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 125-135

امیرحسین شیرانی راد؛ توفیق طاهر خانی؛ امین مرادی؛ اصغر نظری


3. اثر کاربرد زئولیت بر جوانه زنی و قدرت رویش بذور کلزا تحت تنش خشکی

دوره 1، شماره 1، بهار 1388، صفحه 54-62

امید* آرمندپیشه؛ حمید ایران نژاد؛ ایرج اله دادی؛ رضا امیری