کلیدواژه‌ها = درصد جوانه زنی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی الگوی کاشت بر خصوصیات کمی و کیفی بذر هیبرید هایولا 401 کلزا در منطقه دزفول

دوره 2، شماره 1، بهار 1389، صفحه 59-65

حسین صادقی؛ مهران اشرفی زاده؛ سامان شیدایی


2. اثر کاربرد زئولیت بر جوانه زنی و قدرت رویش بذور کلزا تحت تنش خشکی

دوره 1، شماره 1، بهار 1388، صفحه 54-62

امید* آرمندپیشه؛ حمید ایران نژاد؛ ایرج اله دادی؛ رضا امیری