تعداد مقالات: 144

1. تحمل به تنش خشکی در ژنوتیپ های پیشرفته جو

دوره 7، شماره 1، بهار 1394، صفحه 1-21

بهروز واعظی؛ نرگس رحمانی


4. اثر همزیستی میکوریزایی در افزایش تحمل به تنش خشکی در گندم

دوره 6، شماره 1، بهار 1393، صفحه 1-15

محمد آرمین؛ محمد رضا شریفی؛ ابراهیم مرتضوی


5. بررسی تاثیر نانو ذره تیتانیوم بر روی برخی صفات تکنولوژیکی ، فیزیولوژیکی و عملکرد در گیاه چغندر قند

دوره 6، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 1-1

کیوان شریفی؛ پیام معاونی؛ داریوش فتح اله طالقانی


6. تاثیر اعمال رژیم های مختلف آبیاری در مراحل مختلف فنولوژیکی بر شاخصهای فیزیولوژیکی رشد گندم

دوره 1، شماره 1، بهار 1388، صفحه 1-7

عباس عظیم نژاد؛ یوسف نیک نژاد؛ عمار بهاری اردشیری؛ عاطفه پوراسدالهی؛ احمد غلامی


8. تاثیر گیاهان پوششی زمستانه چاودار، جو و کلزا در دو تراکم کاشت بر زیست توده، تراکم و تنوع جمعیت طبیعی علف های هرز زمستانه

دوره 3، شماره 1، بهار 1390، صفحه 1-8

مهدی غفاری؛ گودرز احمدوند؛ محمدرضا اردکانی؛ ایمان نادعلی؛ فرامرز الهی پناه


11. اثر اسموپرایمینگ و تنش خشکی بر جوانه‌زنی بذور گل جعفری آفریقایی (Tagetes erecta)

دوره 7، شماره 1، بهار 1394، صفحه 22-37

محمد رفیعی الحسینی؛ سمیه اسماعیلی


12. بررسی شیوه کنترل شیمیا یی علفهای هرز رویش نموده پس از مرحله خاکدهی در سیب زمینی

دوره 4، شماره 1، بهار 1391، صفحه 37-49

فرناز گنج آبادی؛ احسان اله جلیلی


15. بررسی تاثیر تنش خشکی بر میزان عملکرد و اسانس میوه ژنوتیپ‌های مختلف گیاه دارویی گشنیز

دوره 7، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 93-103

حسن فراهانی؛ جواد میرعرب؛ محسن نوزاد مقدم؛ بهنام قربانی؛ مصطفی خدادادی


17. بررسی اثر مایکوریزا بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام ذرت دانه ای

دوره 3، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 110-124

الولقاسم مرادقلی؛ حمید رضا مبصر


19. تاثیر کود دامی و قارچ میکوریزا بر عملکرد میوه و دانه کدوی تخم کاغذی در شرایط تنش کم آبی

دوره 2، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 136-146

جهانفر دانشیان؛ محسن یوسفی؛ مهرزاد علیمحمدی


23. شناسایی هیبریدهای آفتابگردان متحمل به تنش خشکی بر اساس خصوصیات اکوفیزیولوژیک

دوره 2، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 261-270

حمید جباری؛ جهانفر دانشیان؛ غلام عباس اکبری؛ ایرج اله دادی


24. بررسی اثر شوری بر برخی صفات مورفولوژیک دو رقم برنج (Oryza Sativa L.) در مرحله‌ی گیاهچه‌ای

دوره 7، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 279-286

عمار بهاری اردشیری؛ عباس عظیم نژاد؛ یوسف نیک نژاد؛ هرمز فلاح آملی


25. بررسی واکنش مراحل رشد و صفات وابسته به عملکرد هیبریدهای آفتابگردان به تنش حذف برگ و دانه در تراکم های مختلف کاشت

دوره 3، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 280-295

ساناز افشاری بهبهانی زاده؛ غلام علی اکبری؛ حمید ایران نژاد؛ ابراهیم فرخی؛ شینا زمان