اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 9
تعداد پذیرش 1
تعداد پذیرش بدون داوری 1
تعداد عدم پذیرش 0
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 0

مقالات منتشر شده (از سال 1399)
تعداد دوره‌ها 1
تعداد شماره‌ها 1
تعداد مقالات 8
تعداد مشاهده مقاله 1233
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 946
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 0 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 20 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 26 روز
متوسط زمان داوری 5 روز
متوسط زمان پذیرش 1 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 1 روز
متوسط زمان عدم پذیرش روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 118 روز
درصد پذیرش 11 %