فصلنامه اکوفیزیولوژی و فیتوشیمی گیاهان دارویی و معطر مجله ای مصوب دانشگاه آزاد اسلامی و دارای مجوز انتشار از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی" است. این مجله توسط مرکز تحقیقات گیاهان دارویی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس به تعداد 4 شماره در سال انتشار می یابد. این فصل­نامه نتایج تحقیقات کاربردی و یا بنیادی را به صورت مقالات تحقیقی، مقالات کوتاه، مروری و گزارش علمی در زمینه­ ی گیاهان دارویی به زبان فارسی و چکیده مبسوط انگلیسی به چاپ می رساند. در ضمن این مجله افتخار دارد به عنوان یک ایده نو اقدام به چاپ دستاوردهای دانش آموزان (مقاله کوتاه دانش آموزی)، انتشار تجربیات و دانش بومی عطاری ها (مقاله موردی عطاران)، انتقال تجربیات کارآفرینان و معرفی کسب و کارهای نو، شتاب دهنده ها، استارتاپ ها، هسته و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارک های علم و فناوری (مقاله کوتاه معرفی کسب و کار) در حوزه گیاهان دارویی و معطر نماید. 

 

 

 

 

شماره جاری: دوره 9، مجله جدید 1، مرداد 1401 

مقالات مروری

گل گاو زبان ایرانی (Echium amoenum) به عنوان یک جزء غذایی فراسودمند

صفحه 53-60

مونا ترابی توران پشتی؛ وجیهه فدائی؛ محمد رضا اسحاقی

گل گاو زبان ایرانی (Echium amoenum) به عنوان یک جزء غذایی فراسودمند


ابر واژگان