نویسنده = هرمز فلاح آملی
بررسی اثر شوری بر برخی صفات مورفولوژیک دو رقم برنج (Oryza Sativa L.) در مرحله‌ی گیاهچه‌ای

دوره 7، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 279-286

عمار بهاری اردشیری؛ عباس عظیم نژاد؛ یوسف نیک نژاد؛ هرمز فلاح آملی


بررسی تاثیر مصرف ریزمغذی روی بر عملکرد، اجزا عملکرد و اسانس گیاه دارویی بابونه (Chamomilla recutita L.)

دوره 7، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 329-339

مهران محمودی؛ یوسف نیک نژاد؛ هرمز فلاح؛ محمد حسین انصاری