نویسنده = توفیق طاهرخانی
ارزیابی واکنش گیاه کلزا به مقادیر نیتروژن و رژیم های رطوبتی در شرایط کاربرد و عدم کاربرد زئولیت

دوره 3، شماره 4، اسفند 1390، صفحه 296-306

امیر حسین شیرانی راد؛ امین مرادی؛ توفیق طاهرخانی؛ کوروش اسکندری؛ اصغر نظری گلشن


اثر سطوح مختلف تراکم بوته و نیتروژن بر عملکرد اسانس گیاه دارویی همیشه بهار (.Calendula officinalis L)

دوره 2، شماره 4، دی 1389، صفحه 347-354

نوید رحمان؛ علی جلالی یکتا؛ توفیق طاهرخانی؛ جهانفر دانشیان