کلیدواژه‌ها = عملکرد
بررسی تاثیر مصرف ریزمغذی روی بر عملکرد، اجزا عملکرد و اسانس گیاه دارویی بابونه (Chamomilla recutita L.)

دوره 7، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 329-339

مهران محمودی؛ یوسف نیک نژاد؛ هرمز فلاح؛ محمد حسین انصاری


بررسی شیوه کنترل شیمیا یی علفهای هرز رویش نموده پس از مرحله خاکدهی در سیب زمینی

دوره 4، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 37-49

فرناز گنج آبادی؛ احسان اله جلیلی


تعیین درجه روزهای رشد و رابطه آن با عملکرد و اجزای عملکرد در مراحل مختلف فنولوژیکی ژنوتیپ های لوبیا سفید

دوره 2، شماره 4، دی 1389، صفحه 303-311

محسن سوقانی؛ شاهین واعضی؛ سید حسین صباغ پور؛ ایمان نادعلی؛ مهدی غفاری


اثر متانول بر عملکرد و اجزای عملکرد و شاخص های رشدی در نخود (رقم آزاد)

دوره 2، شماره 3، مهر 1389، صفحه 176-184

ایمان نادعلی؛ فرهاد پاکنژاد؛ محسن سوقانی؛ فرامرز الهی پناه


بررسی تاثیر تهیه بستر بذر و بقایای گیاهی جو بر عملکرد کمی و کیفی ذرت علوفه ای

دوره 1، شماره 1، فروردین 1388، صفحه 44-53

علی جورابلو؛ فرشاد قوشچی؛ الهام مرتضی