کلیدواژه‌ها = تنش خشکی
بررسی تاثیر مصرف ریزمغذی روی بر عملکرد، اجزا عملکرد و اسانس گیاه دارویی بابونه (Chamomilla recutita L.)

دوره 7، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 329-339

مهران محمودی؛ یوسف نیک نژاد؛ هرمز فلاح؛ محمد حسین انصاری


بررسی تاثیر تنش خشکی بر میزان عملکرد و اسانس میوه ژنوتیپ‌های مختلف گیاه دارویی گشنیز

دوره 7، شماره 2، تیر 1394، صفحه 93-103

حسن فراهانی؛ جواد میرعرب؛ محسن نوزاد مقدم؛ بهنام قربانی؛ مصطفی خدادادی


اثر اسموپرایمینگ و تنش خشکی بر جوانه‌زنی بذور گل جعفری آفریقایی (Tagetes erecta)

دوره 7، شماره 1، اردیبهشت 1394، صفحه 22-37

محمد رفیعی الحسینی؛ سمیه اسماعیلی


اثر همزیستی میکوریزایی در افزایش تحمل به تنش خشکی در گندم

دوره 6، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 1-15

محمد آرمین؛ محمد رضا شریفی؛ ابراهیم مرتضوی


بررسی تعدیل اثر تنش خشکی با کاربرد عناصر پتاسیم و روی در ذرت

دوره 3، شماره 3، مهر 1390، صفحه 216-222

جواد جمالی؛ شکوفه انتشاری؛ سید ماشاالله حسینی


شناسایی هیبریدهای آفتابگردان متحمل به تنش خشکی بر اساس خصوصیات اکوفیزیولوژیک

دوره 2، شماره 4، دی 1389، صفحه 261-270

حمید جباری؛ جهانفر دانشیان؛ غلام عباس اکبری؛ ایرج اله دادی


بررسی اثر محلول پاشی نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم بر روی برخی خصوصیات زراعی در گندم تحت شرایط تنش خشکی

دوره 2، شماره 4، دی 1389، صفحه 295-301

امیر جابرزاده؛ پیام معاونی؛ حمیدرضا توحیدی؛ امید مرادی


ررسی عکس العمل ارقام کلزای پاییزه به قطع آبیاری در مراحل مختلف رشد

دوره 2، شماره 3، مهر 1389، صفحه 185-197

محمدرضا نادری؛ حمید مدنی؛ سید علی حسینی؛ حمیدرضا جوانمرد


بررسی شاخص سطح برگ، ارتفاع بوته، سرعت فتوسنتز و هدایت روزنه ای چهار رقم گندم دیم تحت شرایط تنش خشکی

دوره 2، شماره 2، تیر 1389، صفحه 105-110

الهام مرتضی؛ غلام علی اکبری؛ بهروز فوقی؛ محمد عبدلی