کلیدواژه‌ها = آفتابگردان
بررسی واکنش مراحل رشد و صفات وابسته به عملکرد هیبریدهای آفتابگردان به تنش حذف برگ و دانه در تراکم های مختلف کاشت

دوره 3، شماره 4، اسفند 1390، صفحه 280-295

ساناز افشاری بهبهانی زاده؛ غلام علی اکبری؛ حمید ایران نژاد؛ ابراهیم فرخی؛ شینا زمان


شناسایی هیبریدهای آفتابگردان متحمل به تنش خشکی بر اساس خصوصیات اکوفیزیولوژیک

دوره 2، شماره 4، دی 1389، صفحه 261-270

حمید جباری؛ جهانفر دانشیان؛ غلام عباس اکبری؛ ایرج اله دادی


بررسی تاثیر باکتری های محرک رشد و کود نیتروژن بر کیفیت دانه آفتابگردان (.Helianthus annus L)

دوره 2، شماره 3، مهر 1389، صفحه 156-167

رامتین محمد ورزی؛ داوود حبیبی؛ سعید وزان؛ علیرضا پازکی


تاثیر آبیاری محدود بر صفات مورفولوژیکی در هیبریدهای آفتابگردان

دوره 2، شماره 1، فروردین 1389، صفحه 28-33

ایرج اله دادی؛ حسین اورکی؛ فتانه پرهیزکار؛ حمید ایران نژاد؛ رضا باقری