کلیدواژه‌ها = کلزا
بررسی تأثیر علفکش های مصرفی در کلزا بر رشد و توان رقابتی این گیاه با علف های هرز در منطقه هشتگرد

دوره 4، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 1-14

احسان اله جلیلی؛ فرناز گنج آبادی؛ مهدی عزیزی


ارزیابی واکنش گیاه کلزا به مقادیر نیتروژن و رژیم های رطوبتی در شرایط کاربرد و عدم کاربرد زئولیت

دوره 3، شماره 4، اسفند 1390، صفحه 296-306

امیر حسین شیرانی راد؛ امین مرادی؛ توفیق طاهرخانی؛ کوروش اسکندری؛ اصغر نظری گلشن


تاثیر مقادیر نیتروژن و زئولیت بر صفات زراعی گیاه کلزا در شرایط تنش خشکی

دوره 3، شماره 2، تیر 1390، صفحه 125-135

امیرحسین شیرانی راد؛ توفیق طاهر خانی؛ امین مرادی؛ اصغر نظری


مطالعه و بررسی تاثیر میدانهای الکتریکی بر افزایش پارامترهای رشد کلزا در شرایط مزرعه

دوره 2، شماره 1، فروردین 1389، صفحه 52-58

بنفشه بهشتی منفرد؛ غلام علی اکبری؛ امیر عبلاس شایگانی؛ حمید ایران نژاد؛ جواد خزائی


بررسی الگوی کاشت بر خصوصیات کمی و کیفی بذر هیبرید هایولا 401 کلزا در منطقه دزفول

دوره 2، شماره 1، فروردین 1389، صفحه 59-65

حسین صادقی؛ مهران اشرفی زاده؛ سامان شیدایی