تأثیر غلظت‌های مختلف سولفات مس (CuSO4) بر برخی پارامترهای فیزیولوژیک بادرنجبویه (Melissa officinalis L

نوع مقاله : مقاله تحقیقاتی

نویسندگان

دانشگاه زابل

چکیده

بادرنجبویه با نام علمی Melissa officinalis L.گیاهی از خانواده نعناعیان (Lamiaceae) بوده و از گیاهان دارویی می‌باشد که از مهم‌ترین خواص دارویی می‌توان به آرام بخشی، تقویت اعصاب، ضد نفخ و تقویت کننده حافظه اشاره کرد. حضور فلزات سنگین یکی از مهمترین تنش‌های محیطی است که می‌تواند منجر به کاهش رشد و تولید انواع اکسیژن‌های واکنش‌گر شود. در این تحقیق اثر تیمار فلز سنگین سولفات مس (CuSO4) بر روی برخی پارامترهای گیاه بادرنجبویه مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور این گیاه در مرحله 6 برگی با غلظت‌های مختلف سولفات مس (0، 10، 20 و 30 میلی مولار) تیمار شد. سپس گیاهان 2 هفته بعد از اعمال تیمار سولفات مس جهت سنجش محتوای مالون دی آلدئید، فعالیت آنزیم‌های آنتی اکسیدان پراکسیداز و گایاکول پراکسیداز و پلی فنل اکسیداز، برداشت شدند. نتایج به دست آمده نشان داد که با افزایش غلظت مس، فعالیت پراکسیداسیون لیپید (مالون دی آلدئید)، میزان فعالیت آنزیم‌های آنتی اکسیدان نسبت به شاهد افزایش معنی‌داری داشت. به طور کلی تمامی غلظت‌های استفاده شده سولفات مس باعث ایجاد سمیت در گیاه بادرنجبویه شد که نشان دهنده حساس بودن گیاه مورد مطالعه به مقادیر بالای مس می‌باشد. هدف از این تحقیق بررسی اثر سولفات مس بر محتوای مالون دی آلدئید، فعالیت آنزیم‌های آنتی اکسیدان پراکسیداز و گایاکول پراکسیداز و پلی فنل اکسیداز گیاه بادرنجبویه می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of different copper sulfate (CuSO4) concentrations on some physiological parameters of (Melissa officinalis L.)

نویسنده [English]

  • salehe naderi
چکیده [English]

Melissa (Melissa offcinalis L.), a member of a Lamiaceae family, is a medical plant. The main most important pharmacological properties can be soothin, strengthening nerve, carminative and memory booster. The presence of heavy metals is one of important environmental stresses that can reduce growth and production of types of reactive oxygen. In the present study, the effect of copper sulfate (CuSO4) on some physiological parameters of melissa was examined. So melissa was treated with different concentrations of copper sulfate (0, 10, 20, 30 mM) in 6-leaf stage. Then melissa was harvested after two weeks in order to examine malondialdehyde, gayacol peroxidase, peroxidase and poly phenol oxidase antioxidative enzymes activity. The results showed that when copper sulfate increased in comparison with control, the activity of lipid peroxidation (malondialdehyde) and antioxidant enzymes increased significantly. Totally, all used copper sulfate concentrations caused toxicity in melissa and it showed that the plant is sensitive to huge amount of copper. This study investigated the effect of copper sulfate on malondialdehyde, gayacol peroxidase, peroxidase and poly phenol oxidase antioxidative enzymes activity in melissa.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Antioxidative enzymes
  • Copper
  • Malondialdehyde
  • melissa