بررسی تاثیر نانو ذره تیتانیوم بر روی برخی صفات تکنولوژیکی ، فیزیولوژیکی و عملکرد در گیاه چغندر قند

نوع مقاله : مقاله تحقیقاتی

نویسندگان

1 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس

2 دانشگاه آزاد اسلامی شهر قدس،گروه زراعت ،تهران،ایران

3 دانشیار موسسه تحقیقات چغندرقند - کرج

چکیده

به منظور بررسی اثر محلول پاشی نانو ذرات تیتانیوم بر روی صفات تکنولوژیکی ،  فیزیولوژیکی و عملکرد گیاه چغندرقند                (Beta vulgaris L .) آزمایشی به صورت طرح کرت های خرد شده در پایه بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار در مزرعه تحقیقاتی چغندرقند در سال 1393 انجام شد . تیمارهای آزمایشی شامل 4 سطح محلول پاشی با نانو ذرات تیتانیوم ( آب مقطر ، 0.01 % ، 0.03 % ، 0.05% ) و سه مرحله محلول پاشی  ( 14-12 برگی =S1  30-25 برگی = S2 ، 35-30 برگی = S3) بود . صفات تکنولوژیکی ( عیار قند ، قلیائیت ، قند قابل استحصال (WSC) ، ضریب استحصال شکر ، قند ملاس ، ماده خشک ریشه)  و صفات فیزیولوژیکی ( کلروفیل a، کلروفیل b، کلروفیل کل ، پروتیئن محلول در برگ ) در این آزمایش مورد ارزیابی قرار گرفتند ، نتایج تجزیه ی واریانس نشان داد که اثر غلظت و مراحل محلول پاشی بر روی اکثر صفات فیزیولوژیکی  و تکنولوژیکی چغندرقند معنی دار می باشد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

z

نویسندگان [English]

  • kivan sharifi 1
  • payam moaveni 2
  • darush fatholahtaleghani 3
چکیده [English]

z