اثر اتفون و تراکم بوته بر برخی شاخصهای رشد ذرت دانه ای رقم سینگل کراس 400 تحت دوره های مختلف آبیاری

نوع مقاله : مقاله تحقیقاتی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت

2 استاد یار گروه زراعت واصلاح نباتات.دانشکده کشاورزی دانشگاه بو علی سینا

3 استادیار گروه زراعت واصلاح نباتات.دانشکده کشاورزی دانشگاه بو علی سینا

چکیده

این تحقیق به منظور بررسی اثر اتفون، به عنوان تنظیم کننده رشد (سطح 0 و 0.56 کیلوگرم در هکتار) و اثر تراکم بوته (76000 و 86000 بوته در هکتار) بر برخی شاخص های رشد ذرت دانه ای رقم سینگل کراس 400 تحت دوره های مختلف آّبیاری (7، 11 و 15 روز) به صورت آزمایش فاکتوریل اسپیلیت پلات در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در سال 1388 اجرا گردید. نتایج نشان داد که تنش رطوبتی 15 روزه، شاخص سطح برگ را به میزان 13 درصد نسبت به شاهد کاهش داد. تیمار تراکم 8.6 بوته در متر مربع در هر سه دور آبیاری شاخص سطح برگ بالاتری نسبت به تیمار تراکم 7.6 بوته در متر مربع داشت. در تیمار دور آبیاری 7 روز مصرف اتفون در تراکم بیشتر سرعت رشد محصول را 14 درصد و در تراکم پایین به میزان 7 درصد کاهش داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

x

نویسندگان [English]

  • narges keshavarz 1
  • ali sepehri 2
  • goudarz ahmadvand 2
  • saeed mousavi 3
چکیده [English]

x