ارزیابی قدرت جذب و اندوزش گیاه یونجه یکساله (Medicago scutellata) در خاکهای آلوده به کادمیوم

نوع مقاله : مقاله تحقیقاتی

چکیده

آلودگی خاک به فلزات سنگین مشکل عمده زیست محیطی محسوب می شود. بنابراین آگاهی در مورد آلاینده های خاک و ارایه راهکارها مناسب جهت پالایش، ضرورتی انکارناپذیر است. پالایش زیستی با مشارکت گیاهی نسبت به سایر روش ها ارجحیت داشته و منجر به افزایش کارایی پالایش زیستی می گردد. تحقیق حاضر به منظور بررسی سطوح مختلف فلز سنگین کادمیوم 0-40-80] میلی گرم بر کیلوگرم خاک[CdCl بر میزان جذب کادمیوم در ریشه و اندام هوایی گیاه یونجه یکساله (Medicago scutellata) صورت پذیرفت. بدین منظور آزمایشی در سال 1388 در محل گلخانه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج در قالب طرح کاملا تصادفی با 4 تکرار انجام شد. نتایج آزمایش نشان داد که با افزایش غلظت کادمیوم در خاک، جذب و تجمع کادمیوم در اندام هوایی و ریشه گونه مورد مطالعه افزایش یافت. میزان فاکتور انتقال (TF)، استخراج گیاهی (AF)، ضریب استخراج کادمیوم (EC) نشان داد که گونه مورد مطالعه از توانایی بالایی در انتقال عنصر کادمیوم به اندام هوایی برخوردار است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

ی

چکیده [English]

ی