بررسی پروموتور ژن آلیناز آرابیدوپسیس و برنج

نوع مقاله : مقاله تحقیقاتی

چکیده

 
سیر یکی از اعضای خانواده Alliaceae است که دارای اثرات سودمندی علیه بیماری های مختلفی همانند سرطان، دیابت و بیماری های قلبی است. همچنین این گیاه دارای ویژگی های آنتی اکسیدانی، آنتی بیوتیکی، ضد قارچی و ضد باکتریایی است. این ویژگی ها به ترکیبات ارگانوسولفوره آن همانند آلیسین نسبت داده می شود. آلیسین در اثر برهمکنش آلیناز با آلین حاصل می شود. آنالیز پروموتور ژن آلیناز به درک ما از نحوه تنظیم بیان این ژن کمک خواهد کرد. برای این منظور و به دلیل عدم وجود توالی پروموتور آلیناز سیر، توالی پروموتوری ژن های آلیناز گیاهان مدل آرابیدوپسیس و برنج از بانک اطلاعاتی Phytozome دریافت شد. آنالیز پروموتورها با استفاده از سایت PlantCARE انجام شد و موتیف ها موجود در هر پروموتور و نقش آنها شناسایی شد. نتایج نشان داد که در هر دو گیاه Cis-element های پاسخ به نور و استرس های زیستی و غیر زیستی در پروموتور ژن آلیناز وجود دارد و نشان می دهد که احتمالا بیان این آنزیم تحت تاثیر این عوامل است. مطالعات بعدی بر روی گیاه می تواند برای تایید این موضوع راهگشا باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

c

چکیده [English]

c