کاربرد گیاهان حرا در صنعت دارویی

نوع مقاله : مقالات مروری

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی، واحد ملارد، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه کشاورزی، دانشگاه پیام نور، صندوق پستی 19395-4697، تهران، ایران

چکیده

جنگل­های مانگرو، پوشش گیاهی غالب مناطق بین جزرومدی نواحی گرمسیری جهان هستند که همین مهم باعث اهمیت آنها به عنوان یکی از مهمترین منابع تولید اولیه در جهان شده است، همچنین محلی مناسب برای صید آبزیان و صنعت آبزی پروری، برداشت علوفه­های دام، صنعت درمانی و دارویی، تولید روغن، صمغ و سوخت روستایی و نیز صنایع دستی و زینتی و حتی شیرین کردن آب شور به شمار می­روند. در کشور ایران و سواحل جنوبی شامل استان­های بوشهر، هرمزگان و سیستان بلوچستان؛ درخت حرا (Avicennia marina) و چندل (Rhizophora mucronata) تنها گونه های مانگرو می­باشند. انسان همیشه در جستجوی عواملی برای درمان بیماری های مختلف بوده است. از زمان­های قدیم، گیاهان دارویی برای ریشه کنی بیماری های انسانی مورد استفاده قرار می گرفته است. در این بین، گیاهان حرا نیز به عنوان گیاهان دارویی استفاده می شوند و عصاره های آنها در نواحی مختلف دنیا کاربردهای فراوانی دارند؛ در این مقاله مروری به برخی از موارد درمانی این گیاهان مانند درمان سوختگی و بهبهود زخم­ها، رفع خون مردگی و اسهال خونی و جذام، درمان زخم معده، بواسیر، سوءهاضمه، آسم، سردرد، روماتیسم، بیماری­های پوستی، درمان سنگ کلیه و درمان سوختگی­ها اشاره می­شود.

چکیده تصویری

کاربرد گیاهان حرا در صنعت دارویی

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A review on mangrove plants in pharmaceutical industry

نویسندگان [English]

  • Seyed Afshin Nateghi Shahrokni 1
  • Fatemeh Jalalvand 1
  • Ali Ebrahimi 1
  • Setareh Badri 2
1 Department of Biology, Malard Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Department of Agriculture, Payame Noor University, Iran.
چکیده [English]

Mangrove forests with an area of 15.2 million hectares are one of the most important coastal ecosystems in the world, which are located in the intertidal of tropical regions. These forests include special trees and shrubs that have the ability to grow in salty waters, beds with siliceous soils and fine-grained sediments of muddy shores. Most of these areas have been registered as biosphere reserves, national parks or protected areas due to their environmental importance, and therefore one of the most important sources of primary production, nursery grounds, aquatic fishing and aquaculture, harvesting livestock forage, treatment and medicinal, production of oil, gum and fuel, desalination and increases water quality, coastal protection, carbon sequestration, education and research, handicrafts and ornaments and tourism industry are considered. In Iran and the southern coasts, including the provinces of Bushehr, Hormozgan and Sistan and Baluchistan; Mangrove; Avicennia marina and Rhizophora mucronata are the only mangrove species. Humans has always been searching for agents to cure various diseases. Today, mangrove plants are used as medicinal plants due to the presence of various chemical compounds, which are used in various cases of treatment. This article reviews of some of the treatments of these plants, such as increasing aphrodisiac, soothe, treatment of burns and wound healing, treatment of herpes infection, rheumatism, treatment of parasitic infections, urinary ulcers, skin diseases and treatment of kidney stones are mentioned.
Mangrove forests with an area of 15.2 million hectares are one of the most important coastal ecosystems in the world, which are located in the intertidal of tropical regions. These forests include special trees and shrubs that have the ability to grow in salty waters, beds with siliceous soils and fine-grained sediments of muddy shores. Most of these areas have been registered as biosphere reserves, national parks or protected areas due to their environmental importance, and therefore one of the most important sources of primary production, nursery grounds, aquatic fishing and aquaculture, harvesting livestock forage, treatment and medicinal, production of oil, gum and fuel, desalination and increases water quality, coastal protection, carbon sequestration, education and research, handicrafts and ornaments and tourism industry are considered. In Iran and the southern coasts, including the provinces of Bushehr, Hormozgan and Sistan and Baluchistan; Mangrove; Avicennia marina and Rhizophora mucronata are the only mangrove species. Humans has always been searching for agents to cure various diseases. Today, mangrove plants are used as medicinal plants due to the presence of various chemical compounds, which are used in various cases of treatment. This article reviews of some of the treatments of these plants, such as increasing aphrodisiac, soothe, treatment of burns and wound healing, treatment of herpes infection, rheumatism, treatment of parasitic infections, urinary ulcers, skin diseases and treatment of kidney stones are mentioned.
Mangrove forests with an area of 15.2 million hectares are one of the most important coastal ecosystems in the world, which are located in the intertidal of tropical regions. These forests include special trees and shrubs that have the ability to grow in salty waters, beds with siliceous soils and fine-grained sediments of muddy shores. Most of these areas have been registered as biosphere reserves, national parks or protected areas due to their environmental importance, and therefore one of the most important sources of primary production, nursery grounds, aquatic fishing and aquaculture, harvesting livestock forage, treatment and medicinal, production of oil, gum and fuel, desalination and increases water quality, coastal protection, carbon sequestration, education and research, handicrafts and ornaments and tourism industry are considered. In Iran and the southern coasts, including the provinces of Bushehr, Hormozgan and Sistan and Baluchistan; Mangrove; Avicennia marina and Rhizophora mucronata are the only mangrove species. Humans has always been searching for agents to cure various diseases. Today, mangrove plants are used as medicinal plants due to the presence of various chemical compounds, which are used in various cases of treatment. This article reviews of some of the treatments of these plants, such as increasing aphrodisiac, soothe, treatment of burns and wound healing, treatment of herpes infection, rheumatism, treatment of parasitic infections, urinary ulcers, skin diseases and treatment of kidney stones are mentioned.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Avicennia marina
  • Mangrove
  • Medicinal plants
  • Persian Gulf
  • Rhizophora mucronate
  • Sea of Oman