بررسی اثرات آبیاری بخشی ریشه بر گیاهان زراعی و دارویی

نوع مقاله : مقالات مروری

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی

2 دانشگاه تهران

چکیده

منابع آب به دلیل افزایش تقاضا برای غذا، خوراک و فیبر برای تولید محصولات کشاورزی بسیار مهم است. نیاز روزافزونی برای استفاده بیشتر از منابع طبیعی زمین، خاک و آب وجود دارد که موجب استفاده گسترده از منابع آبی در تولیدات کشاورزی شده است. برای توسعه بهتر مدیریت آبیاری کشاورزی باید راه حل­های نوآورانه­ای برای تکنیک­های آبیاری کارآمدتر وجود داشته باشد. این مقاله، پیامدهای آبیاری بخشی ریشه (PRD) را روی گونه‌های مختلف گیاهی، مزایا و معایب آن و همچنین تولید هورمون تحت خشک شدن بخشی از ناحیه ریشه را نشان می‌دهد. در این روش آبیاری، در هر دور آبیاری به تناوب فقط نیمی از ریشه آبیاری می­شود. این روش، یک تکنیک در صرفه جویی آب آبیاری است که در اقلیم­های خشک و نیمه خشک برای افزایش راندمان مصرف آب آبیاری و بهره وری آب در مقایسه با گیاهان زراعی تحت آبیاری کامل (100 درصد نیاز آبی گیاه) استفاده می­شود. همچنین، به کارگیری این روش سبب افزایش اسانس و مواد موثره گیاهان داروئی می­شود.

چکیده تصویری

بررسی اثرات آبیاری بخشی ریشه بر گیاهان زراعی و دارویی

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of partial root drying technique on agricultural and medicinal plants

نویسندگان [English]

  • Mahdi Malekpour 1
  • Masood Parsinejad 2
1 IAU
2 Tehran University
چکیده [English]

Water resources are very important to agricultural crop production due to increasing demand for food, feed, and fiber. There is a growing requirement for more use of our natural resources of land, soil, and water. There is ever-increasing pressure on water resources for our extensive use in agricultural production. There needs to be innovative solutions for more efficient irrigation techniques for better development of agricultural irrigation management. This review paper shows the consequences of partial root-zone drying happening on various plant species, its advantages and disadvantages, and also the hormone production under partial root-zone drying. In this technique of irrigation, a wet-dry cycle irrigates the crop, i.e., irrigation is scheduled at a regular interval with half way root drying. This is a water-saving irrigation strategy used in arid and semi-arid environments for increasing irrigation water use efficiency and water productivity as compared to fully irrigated crop plants in area with limited water resources. Scientists have worked a lot with different morphological, physiological, and yield related parameters of horticultural crops with partial root-zone drying but little work with agronomic crops.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Deficit irrigation (DI)
  • Partial root drying technique (PRD)
  • Water productivity (WP)
  • Water use efficiency (WUE)