اصول اخلاقی انتشار مقاله

اصول اخلاقی مجله

اصول اخلاقی سردبیر

 • تصمیم گیری در مورد مقالات ارسالی توسط سردبیر صرفا از نظر محتوایی بوده و ارزشیابی مقالات دریافتی بر اساس صلاحیت مقالات و بدون در نظر گرفتن نژاد، دین، ملیت، جنسیت، مقام، و یا وابستگی سازمانی نویسنده(گان) است.
 • سردبیر مجله در جهت بهبود کیفیت مجله فعالانه باید تلاش کند.
 • سردبیر باید تمامی مقالات دریافتی را در مدت زمان معقول بررسی کند.
 • مسئولیت نهایی رد و یا پذیرش یک مقاله تنها به عهده سردبیر است و این تصمیم‌گیری بر اساس نظرات دریافتی از داوران و اعضای هیات تحریریه مجله انجام می‌شود.
 • سردبیر و هر یک از اعضای هیات تحریریه نباید هرگونه اطلاعاتی درباره مقاله ارائه شده را جز برای نویسنده مسئول، داوران، ویراستاران و ناشر فاش کنند.
 • تعیین داوران هر مقاله توسط سردبیر بر اساس اختیار تام صورت گرفته و ممکن است در این مورد از اعضای هیات تحریریه مجله و یا حتی نویسندگان خود مقالات هم نظرخواهی شود.
 • اطلاعات منتشر نشده و تفاسیر مندرج در مقالات ارسالی در مقالات سردبیر بدون کسب اجازه از نویسنده اصلی استفاده نخواهد شد.
 • اطلاعات شخصی نویسندگان مقالات برای تمامی افرادی که به آن دسترسی دارند مانند سردبیر، اعضای هیات تحریریه و مدیر داخلی و اجرایی نشریه، داوران و مشاوران کاملاً محرمانه بوده و از آن محافظت می شود.

اصول اخلاقی داوران مجله

 • چنانچه داور احساس کند که مقاله ارسالی به هر دلیلی در حیطه تخصص وی نیست باید فورا مقاله را به سردبیر عودت دهد.
 • داوران در بررسی کیفی، محتوایی و علمی مقالات، به سردبیر نشریه یاری رسانده و یا از طریق ارتباط اعضای تحریریه با نویسنده محترم به بهبود و ارتقاء کیفی و محتوایی مقالات کمک می کنند.
 • تمامی اطلاعات موجود در مقالات برای داور محرمانه تلقی می شود.
 • داوران باید سردبیر را از تاخیر احتمالی در داوری مقاله آگاه کرده و زمان مجددی را برای انجام داوری تعیین کنند.
 • داوری مقالات می بایست بی طرفانه و بر اساس مستندات علمی و استدلال کافی بوده، با وضوح و به روشنی بیان شده و از اعلام نظر سلیقه ای، شخصی ، نژادی و مذهبی و غیره در داوری مقالات خودداری شود.
 • داوران باید از پذیرش داوری مقالاتی که منافع اشخاص، موسسات و شرکت های خاصی به وسیله آن حاصل می شود و یا روابط شخصی در آن مشاهده می شود امتناع کنند.
 • در صورت وجود هرگونه تشابه قابل توجه و یا همپوشانی بین مقاله های در دست بررسی و یا هر مقاله چاپ شده دیگر، داور باید مراتب را به سردبیر انتقال دهد.

اصول اخلاقی برای نویسندگان

 • نویسنده باید مقالات خود را به صورت علمی و منسجم، مطابق با استاندارد مجله آماده کند.
 • نویسنده متعهد به ارائه یک گزارش درست و تمام از پژوهش انجام شده و سعی در عدم ارتکاب به سرقت ادبی به هر نحوی از متون و یا نتایج پژوهش‌های دیگر افراد و غیره است.
 • مقالات ارائه شده توسط نویسندگان می بایست کار خود نویسنده ارائه کننده مقاله بوده و هر گونه استفاده از تحقیقات سایر افراد با ذکر منبع در مقاله باشد تا به دیگران اجازه تکرار کردن آن را بدهد.
 • نویسنده اصلی و همکاران که در یک مقاله عناوین آنها در قسمت نویسندگان ذکر می شود باید سهم قابل قبولی را در انجام کار داشته باشند و نام سایر همکاران باید در قسمت تقدیر و تشکر ذکر شود.
 • نویسنده متعهد است که در صورت نیاز داده های خام، نمودارها و یا دیاگرام‌های تکمیلی و سایر ابزار به کار رفته در تحقیق را در اختیار مجله قرار دهد.
 • ارائه همزمان یک مقاله به چند نشریه و یا مقالات منتشر شده و یا پذیرش شده به سایر نشریات خلاف قوانین است.
 • نویسنده اصلی باید اطمینان حاصل کند که نام تمام نویسندگان مشترک، در مقاله گنجانده شده و تمام نویسندگان مشترک نسخه نهایی مقاله را دیده و به تایید آنها رسیده است و برای ارائه آن به مجله برای انتشار موافقت دارند.